Palvelut 2018-01-09T13:48:00+02:00

Monipuoliset sähkösuunnittelupalvelut

Insinööritoimisto Salonoja tarjoaa erilaisia sähkösuunnitteluun liittyviä palveluita: sähkösuunnittelua, käytönjohtajuutta, valaistussuunnittelua, dokumentointipalveluita, katu- ja aluevalaistuksen suunnittelua. Hoidamme myös tarvittaessa sähkötöiden valvontatehtäviä.

Insinööritoimisto Salonoja: Sähköjärjestelmien suunnittelu

Sähkösuunnittelu

Teemme sähkösuunnittelua niin yrityksille kuin yksityisillekin. Suunnittelukohteita ovat esimerkiksi koulut, liikuntahallit, liike- ja toimistotilat, teollisuushallit, palvelutalot, kerrostalot- ja rivitalot sekä omakotitalot. Määräysten mukaiset suunnitelmat toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Suunnittelun lähtökohtana on käyttäjäystävällisyys ja tarkoituksenmukaisuus: haluamme hakea yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja. Käytössämme on nykyaikaiset ohjelmistot ja pystymme tekemään tietomallipohjaista suunnittelua.

Insinööritoimisto Salonoja: Tieto- ja turvajärjestelmät

Tietoverkko- ja turvajärjestelmien suunnitelmat

Meiltä saat yleiskaapelointi-, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, rikosilmoitin-, paloilmoitin- sekä turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmien suunnitelmat.

Insinööritoimisto Salonoja: Käytönjohtajuus

Käytönjohtajuus

Sähkölaitteistolle on nimettävä käytön johtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esimerkiksi tilan tai rakennuksen oma kuluttajamuuntaja. Yrityksemme henkilökunnalla on valtuudet (sähköpätevyys 1) toimia käytönjohtajana yli 1000 V kohteissa.

Insinööritoimisto Salonoja: Valaistussuunnittelu

Valaistussuunnittelu

Osaavalla valaistussuunnitelulla saadaan aikaan valaistus, joka takaa turvallisen työympäristön, luo tunnelmaa ja on energiatehokas. Teemme valaistussuunnittelua sisä- ja ulkotiloihin nykyaikaisilla ohjelmistoilla, jotka mahdollistavat valaistussuunnitelmien visualisoinnin asiakkaalle.

Insinööritoimisto Salonoja: Dokumentointipalvelut

Dokumentointipalvelut

Teemme sähköurakoiden rakentamisen eri vaiheisiin liittyvät suunnitelmat ja dokumentit kustannustehokkaasti sovitun aikataulun mukaisesti. Palveluun sisältyvät esimerkiksi työpiirustukset, luovutuspiirustukset, paikantamiskaaviot, ohjauspiirikaaviot ja vanhojen piirustusten muuntaminen sähköiseen muotoon.

Insinööritoimisto Salonoja: Katu- ja aluevalaistuksen suunnittelu

Katu- ja aluevalaistuksen suunnittelu

LED-tekniikalla sekä uusilla ohjausjärjestelmillä voidaan saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä ulkoalueiden valaistuksessa. Tarjoamme sähkö- ja valaistussuunnitelmat esimerkiksi tievalaistuksen, aluevalaistuksen, kevyen liikenteen reittien valaistuksen suunnittelukohteisiin.

Insinööritoimisto Salonoja: Sähköistysprojektien valvontatehtävät

Sähköistysprojektien valvontatehtävät

Tarjoamme suunnittelun lisäksi myös sähköistysprojektien asennusvalvontaa. Kokeneet suunnittelijamme ovat tarvittaessa apunanne jo suunnitteluprosessin aikana suunnitelmien tarkastuksessa. Rakennusprojektin aikana huolehdimme, että työt etenevät tilaajan edun mukaisesti. Huolehdimme, että asennustyö suoritetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Varmistamme, että asennustyöt tehdään suunnitelmien sekä määräysten että asetusten mukaisesti.